Om webstedet

Innhold

Bruke webstedet

Denne internettløsningen er beregnet for prosesser rundt søknad om barnehageplass. Løsningen bygger på WAIstandardens anbefalinger (Web Accessibility Initiative) som er utarbeidet av W3C (World Wide Web Consortium). WAI er benyttet for at kommunens nettsted skal gjøres tilgjengelige for alle, uansett personlige forutsetninger. Systemet er derfor kjørbart uten tilleggskomponenter. Man kan enkelt forstørre innholdet på siden ved hjelp av nettleserens standardfunksjoner. Navigasjon, struktur og utforming håndteres likt på alle sider.

Man trenger ingen konto for å søke barnehageplass, men brukeren må være innlogget for å kunne se personlig informasjon og følge videre saksbehandling av sin barnehagesøknad på internett. Alle søkere vil, kort tid etter at søknaden er registrert og bekreftet, får tilsendt brukernavn og passord til den postadressen som er registrert hos kommunen. Dette gjelder ikke for kommuner som har tatt i bruk ID-porten/MinID.

Når du skal fylle ut en barnehagesøknad kan du starte med å se på detaljer om de ulike barnehagene i kommunen og fylle din "handlekurv" med barnehager du kunne tenke deg å søke. Dette gjør du under menyen Barnehage. Disse plukker du helt fritt, uavhengig av profil og tilknytning til område. De barnehagene du har funnet interessante og lagt til, kan du hente frem igjen når du senere skal fylle ut din søknad.

Finn på nettstedet

For å få en oversikt over kommunens barnehagetilbud benyttes menyen Barnehage. Her presenteres alle kommunens barnehager. Det er mulig å benytte feltet for Søk i Navn/Profil eller begrense søket etter område for lettere å skaffe seg oversikt over tilbudet.

Nettstedet er bygd opp med ulike hjelpetekster. Noen av disse finnes som utdypende tekster rett under overskriftene. Andre finnes i hjelpebobler i høyre marg.

For å forflytte deg på nettstedet kan du trykke på menyene eller benytte knappen som heter Neste.

Laste ned filer

Nedenfor vises hvilke filformat som finnes på nettstedet og hvilke program du kan laste ned gratis for å kunne ta del i informasjonen.

Endre tekststørrelsen

Ved hjelp av din nettlesers innebygde funksjoner kan du endre størrelse på teksten. I de fleste moderne nettlesere gjør du dette ved å holde nede CTRL samtidig som du snurrer på musehjulet. Du kan også endre tekststørrelsen i nettleserens menyer.

Teknisk informasjon

Webapplikasjonen bygger på WAIstandardens anbefalinger (Web Accessibility Initiative), og er tatt frem av W3C (World Wide Web Consortium). WAI er tatt frem for at kommunenes websystem skal gjøres tilgjengelige for alle, uansett personlige forutsetninger. Systemet skal være kjørbart uten behov for tilleggskomponenter samtidig som det settes krav til innhold og layout. Det innebærer at XHTML 1.0 Strict benyttes for å strukturere innholdet og at stilark (CSS, Cascading Style Sheets) benyttes for å styre hvordan innholdet presentres.

Nettlesere

Webapplikasjonen gjør seg aller best i en moderne nettleser som harr støtte for den ovenfor nevnte standarden. Eldre versjoner av nettlesere som ikke har støtte for slike standarder viser samme innhold, men uten formgivning. For mer informasjon om ulike nettlesere, se respektive nettleseres nettsted.

Skript

Denne nettsiden benytter JavaScript enkelte steder i forbindelse med valg av dato og for å åpne visse typer lenker i nye vinduer. Ingen av disse funksjonene er kritiske for at nettsiden skal fungere.

Her finner du informasjon som kommunen er pålagt å informere om ved benyttelse av våre elektroniske tjenester.

Postadresse: Postboks 6900, 9299 Tromsø

Besøksadresse: Rådhuset

Telefon: 77 79 00 00

E-postadresse: postmottak@tromso.kommune.no

På dette nettstedet benyttes informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens pc og som er mulig å benytte for å følge hva brukeren gjør på nettstedet.

Det finnes to typer informasjonskapsler:

 1. En permanentkapsel blir liggende igjen på besøkerens datamaskin i en bestemt tidsperiode.
 2. En sesjonskapsel lagres midlertidig i datamaskinens minne mens brukeren er inne på nettstedet. Denne kapselen forsvinner når du lukker nettleseren.

Dette nettstedet benytter kun sesjonskapsler. Dette benyttes for å håndtere informasjon som du legger igjen når du benytter nettstedets e-tjenester.

Dersom du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler kan du stenge av dette i din nettlesers sikkerhetsinnstillinger. Sesjonskapsler må aksepteres for at nettstedets e-tjenester skal fungere. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får et spørsmål hver gang nettleseren forsøker å lagre en informasjonskapsel på din datamaskin. Gjennom nettleseren kan også tidligere lagrede kapsler slettes. Les mer om dette på nettleserens egen hjelpside.

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi for samfunnet og for den enkelte. Du kan lese mer om Cookies på deres nettsted: www.teknologiradet.no

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Tromsø kommune håndterer personopplysningene dine derom du har søkt barnehageplass gjennom dette skjemaet.

Hva er personopplysninger
Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningene direkte eller indirekte kan identifisere en konkret person.


Behandlingsansvarlig og databehandler
Kommunen er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn.Opplysningene du deler i søknaden registreres og lagres i et system som heter IST AS. IST AS blir dermed en databehandler. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale som sikrer konfidensialitet og integritet gjennom sikkerhetsløsninger og rutiner for sletting av informasjon ved overføring til kommunen.

Formål med innsamling av personopplysninger
Kommunen behandler dine personopplysninger:

 • for å kunne identifisere deg
 • for å kunne behandle søknaden til barnehageplass og SFO-plass
 • Sensitive personopplysninger
  Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene. Sensitive personopplysninger kan for eksempel være opplysninger knyttet til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger og/eller medlemskap i foreninger. Du må heller ikke legge ved vedlegg som inneholder slik informasjon.

  Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må denne ettersendes per post. Informasjon om dette gis i skjermdialogene.

  Innsamling, behandling, lagring og videreformidling av personopplysninger
  Dine personopplysninger behandles bare av ansatte med tjenstlig behov som har tilgang til systemet:
 • saksbehandlere i kommunen som er involvert i saken
 • vi videreformidler ikke opplysninger uten å innhente ditt samtykke
 • involverte er også styrere og fagledere

  Informasjonssystemer og teknologianvendelse
  Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin, kommunens og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

  Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysninger
  Hvis du ønsker mer informasjon og innsyn i de opplysningene som kommunen har lagret om deg, eller du ikke samtykker at personvernet er godt nok ivaretatt, kan du henvende deg til kommunen. Vi vil svare din henvendelse innen 30 dager. Du kan be om at opplysninger endres, rettes eller slettes.