Velkommen!

Ny søknad om plass i barnehage/SFO eller søknad om overflytting
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass her eller Søk SFO-plass her i menyen over.

Er du folkeregistrert i Tromsø kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Tromsø kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger
.

Det samme søknadsskjema benyttes ved søknad om overflytting til annen barnehage. Du trenger ikke logge inn for å søke plass eller overflytting.

«Når du/dere takker ja til tilbud om overflytting vil barnehageplassen du/dere har søkt overflytting fra, tildeles en annen og dere mister deres plassering. Du/dere må registrere oppsigelsen, ved si opp nåværende plass i søkeportalen. Betaling av barnehageplassen i oppsigelsestiden vil være gjeldene iht. barnehagens vedtekter

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du logge inn.

Tilbud om plass
Tilbud om plass vil bli sendt til oppgitt e-postadresse. For å svare på tilbud om plass, må du logge inn med ID-porten. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, vil tilbudet om plass bortfalle. Det er ikke mulig å svare på tilbud om plass etter at svarfristen er gått ut.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.