Velkommen!


Ny søknad / Søknad om oveflytting
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass eller SFO i menyen over. Det samme søknadsskjema benyttes ved søknad om overflytting til annen barnehage. Du trenger ikke logge inn for å søke plass eller overflytting.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Tilbud om plass
Tilbud om plass vil bli sendt til oppgitt e-postadresse. For å svare på tilbud om plass, må du logge inn med ID-porten. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, vil tilbudet om plass bortfalle. Det er ikke mulig å svare på tilbud om plass etter at svarfristen er gått ut.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.